ORGANISATION

logo

Aarhus Universitets-Sport
Aarhus Universitets-Sport (AUS) er en paraplyorganisation for 16 selvstændige sportsklubber i Aarhus (Se Sportsklubber), og tilbyder derfor et bredt udvalg af sportsmuligheder. AUS arbejder til fremme af mulighederne for udøvelse af idræt med særlig henblik på alsidig sports-, idræts- og motionsudøvelse blandt studerende i Aarhus.

Hver klub har en stærk studieprofil og arbejder derfor på, at det skal være attraktivt for netop studerende at være medlem. Hver klubs medlemmer består dog af en god kombination af både studerende og ikke-studerende. Som medlem vil man derfor ikke opleve at blive meldt ud af klubben, når man ikke længere er studerende.

Klubberne er endvidere med til at afholde Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag i samarbejde med AUS samt Studenterrådet (se Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag).

Du kan også se videoer fra AUS’ besøg hos de forskellige klubber her.

Repræsentantskabet
AUS’s øverste myndighed er Repræsentantskabetder årligt afholder ét ordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet består af Idrætsudvalgets medlemmer samt foreningsrepræsentanter fra sportsklubberne.

Idrætsudvalget
Idrætsudvalget (IU), er AUS’ bestyrelse, som ca. 10 gange årligt mødes og træffer alle beslutninger vedrørende budgetter, regnskaber, strategi og lignende. Herunder indgår også fastsættelsen af rammerne for den daglige ledelse af Sekretariatet. (Se Idrætsudvalget)

Sekretariatet
Den daglige ledelse af Aarhus Universitets-Sport styres af 3 studerende ved Sekretarietet (Se Den daglige ledelse). Sekretariatet står for opgaver som bogføring, markedsføring, eventplagning mv. De 3 studerende sidder med ved IU-møderne på lige fod med de valgte medlemmer, dog uden stemmeret.

Vedtægter
Du kan finde vedtægterne for Aarhus Universitets-Sport her.