IDRÆTSUDVALGET

Idrætsudvalget (IU), som er AUS’ bestyrelse, består af en formand, Erik Meineche Schmidt, som er udpeget af rektor ved Aarhus Universitet, 4 AUS-foreningsrepræsentanter, som er valgt af foreningerne på det årlige Repræsentantskabsmøde, og et medlem udpeget af Studenterrådets Fællesråd.

Derudover så sidder den daglige ledelse fra AUS også med til alle IU-møder, men de har ingen stemmeret. Det er dog primært den daglige ledelse der står for punkterne på dagsordenen til møderne. Mere information om den daglige ledelse kan ses her: Den daglige ledelse

IU træffer afgørelser vedrørende offentlige midler samt alle afgørelser, der vedrører anvendelsen og fordelingen af Universitets bevilling til AUS og eventuelle overskud af kontorets drift. IU ansætter den daglige ledelse, som selvstændigt varertager den daglige drift af AUS i overensstemmelse med bestemmelser fra IU.

IU-medlemmer samt den daglige ledelse 2017/2018:
Skærmbillede 2017-08-22 kl. 15.29.08

Skærmbillede 2017-08-22 kl. 15.17.12

Endvidere er Niels Hvingelby fra Studenterådet Aarhus en del af Idrætsudvalget.