REFERATER

Her kan du finde en oversigt over Aarhus Universitets-Sports mødereferater.

Idrætsudvalget
Cirka 10 gange årligt mødes Idrætsudvalget (læs mere på Aarhus Universitets-Sport), som er AUS’ bestyrelse. På disse møder træffes besluttes vedrørende budgetter, regnskaber, strategi og lignende.

Referater fra møderne kan findes her:
IU-møde 17-03-16
IU-møde 18-04-16
IU-møde 09-05-16
IU-møde 13-06-16
IU-møde 25-08-16
IU-møde 28-09-16
IU-møde 09-11-16
IU-møde 05-12-16
IU-møde 09-02-17
IU-møde 22-03-17

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er AUS’ øverste myndighed og består af Idrætsudvalgets medlemmer samt foreningsrepræsentanter fra sportsklubberne. Der afholdes ét årligt møde.

Referater fra møderne kan findes her:
Repræsentantskabsmøde 05-09-16

Formandsmøde
Der afholdes ét årligt møde, hvor Idrætsudvalget og samtlige formænd fra klubberne inviteres.

Referater fra møderne kan findes her:
Formandsmøde 09-02-17